Historia typowań grosikomat

Data typowania Walor Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
9 stycznia 2014 WIG-BUDOW 2/2
2 234,29 pkt (+1,79%) 10 stycznia 2014 szczegóły
9 stycznia 2014 WIG20 126/140 2 387,01 pkt 2 411,36 pkt (-0,40%) 10 lutego 2014 szczegóły